အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း အမိန့်အမှတ်(၄/၂၀၂၄)