ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်   ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့(ဗဟို)   သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

 

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  

ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့(ဗဟို) 

 သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

 ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၆) ရက်

          အကြမ်းဖက်သမားများအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ကိုးကွယ်နေသည့် ဘုရား၊ စေတီ၊ ပုထိုးများအပါအဝင် ဘာသာအသီးသီးနှင့်သက်ဆိုင်သော ဘာသာရေး အဆောက်အဦများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ  ဖျက်ဆီးသည့်လုပ်ရပ်များအား ဘာသာ ပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့(ဗဟို)မှ ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါကြောင်း သဘောထားထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

 

ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (ဗဟို)

အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့