ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့များ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်များဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်ကို ဒုတိယအကြိမ် ဖြည့်စွက်ပြဌာန်းချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း ၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်(၆၁/၂၀၂၄)

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၁/၂၀၂၄

၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၁၁ ရက်

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်)

ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့များ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင် တံဆိပ်များဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဒုတိယအကြိမ် ဖြည့်စွက်ပြဋ္ဌာန်းချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

၁။      နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာ၌ စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်နိုင်ရန် အလို့ငှာ အောက်ဖော်ပြပါ စွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင် တံဆိပ်များအား ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀၅ (က)တွင်”နိုင်ငံတော် သမ္မတသည် ဥပဒေနှင့်အညီ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့များ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်များ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်း ပြုနိုင်သည်”ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသဖြင့် ၂၀၀၉ခုနှစ်၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့များ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင် တံဆိပ်များဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွင် ဖြည့်စွက်ပြဋ္ဌာန်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်-

          (က) နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတံဆိပ်

                   (၁) သီရိဇေယျကျော်တံဆိပ်

                   (၂) သီရိသိင်္ခကျော်တံဆိပ်

          (ခ) နိုင်ငံတကာ စစ်ဘက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတံဆိပ်

                   (၁) သီရိသီဟကျော်တံဆိပ်

                   (၂) သီရိသူရကျော်တံဆိပ်

၂။       စွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်များ  ချီးမြှင့်အပ်နှင်းနိုင်ရေး အတွက် ချီးမြှင့်ခံထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာ တံဆိပ်အသီးသီး၏ ပုံသဏ္ဌာန်၊ အရွယ်အစား၊ အတိုင်းအထွာ၊ ဖဲကြိုးအရောင်အသွေး၊ တံဆိပ်ပါအမှတ်အသားများ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်ချက်၊ အဆင့်ဆင့် ထောက်ခံတင်ပြရန် နည်းလမ်း၊ ဂုဏ်ပြုစာလွှာ စသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပူးတွဲပါ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့များ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်များ ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဒုတိယအကြိမ် ဖြည့်စွက်ပြဋ္ဌာန်းချက်အား ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ၄၁၉ နှင့်အညီ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

                   (ပုံ)မင်းအောင်လှိုင်

                   ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး

                   ဥက္ကဋ္ဌ

                   နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ