၁၃-၈-၂၀၂၀ မြဝတီရုပ်မြင်သံကြား ပြည်တွင်းသတင်း(ည၀၈း၀၀နာရီ)