ကျေးဇူးပြု၍ အိမ်မှာနေခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပါ