ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်း

SAC Vice Chairman Deputy Prime Minister Vice-Senior General Soe Win addresses fifth work coordination meeting of Myanmar National Committee to Eliminate Child Labour

SAC Vice Chairman Deputy Prime Minister Vice-Senior General Soe Win addresses fifth work coordination meeting of Myanmar National Committee to Eliminate Child Labour

NAY PYI TAW October 13

Myanmar National Committee to Eliminate Child Labour held fifth work coordination meeting at the Labour Ministry here at 2 pm addressed by Chairman of the committee Vice Chairman of State Administration Council Deputy Prime Minister Vice-Senior General Soe Win.

SAC Vice Chairman Deputy Prime Minister Vice-Senior General Soe Win enjoys team-wise marionette contest

SAC Vice Chairman Deputy Prime Minister Vice-Senior General Soe Win enjoys team-wise marionette contest

NAY PYI TAW October 13

Patron of Leading Organizing Committee on the 23rd Myanmar Traditional Cultural Performing Arts Competitions Vice Chairman of State Administration Council Deputy Prime Minister Vice-Senior General Soe Win watched a marionette contest at the Ministry of Religious Affairs and Culture this evening.

SAC Chairman Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing continues his attendance for choice of arms of 65th Intake of DSA

SAC Chairman Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing continues his attendance for choice of arms of 65th Intake of DSA

NAY PYI TAW October 13

Chairman of the State Administration Council Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing this morning continuously attended the choice of arms for cadets of the 65th Intake of Defence Services Academy at the DSA in PyinOoLwin.

မွန်ပြည်နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကော်မတီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်

မွန်ပြည်နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကော်မတီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်

မြန်မာ-အိန္ဒိယ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်

မြန်မာ-အိန္ဒိယ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဘာသာရေးဗဟိုအဖွဲ့ချုပ်၏သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဘာသာရေးဗဟိုအဖွဲ့ချုပ်၏သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်

မွန်ပြည်နယ်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းသဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်

မွန်ပြည်နယ်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအစ္စလမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီး သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအစ္စလမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီး သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်

မွန်ပြည်နယ်ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့မှ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်

မွန်ပြည်နယ်ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့မှ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်