အယ်ဒီတာ့အာဘော်

ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသည့်ပြည်ထောင်စု

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ် ၂၆ ရက်)

ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသည့်ပြည်ထောင်စု

ရေနှင့်ကျန်းမာသန့်ရှင်းမှု တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး

ရေနှင့်ကျန်းမာသန့်ရှင်းမှု တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ် ၂၂ ရက်)

ပုလဲ၊ ကျောက်မျက်၊ ကျောက်စိမ်းရတနာတို့စုဝေးရာ

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ် ၂၁ ရက်)

ပုလဲ၊ ကျောက်မျက်၊ ကျောက်စိမ်းရတနာတို့စုဝေးရာ

ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ပြည်နယ်အဖြစ်သို့ . . .

ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ပြည်နယ်အဖြစ်သို့ . . .

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ် ၁၉ ရက်)