အယ်ဒီတာ့အာဘော်

ရိုးသားပါ ကြိုးစားပါ မြင့်မားအောင်စွမ်းဆောင်ပါ

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်)

ရိုးသားပါ ကြိုးစားပါ မြင့်မားအောင်စွမ်းဆောင်ပါ

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်)

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်

လုပ်ငန်းများအောင်မြင်ရေး တက်ညီလက်ညီဆောင်ရွက်ပေး

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်)

လုပ်ငန်းများအောင်မြင်ရေး တက်ညီလက်ညီဆောင်ရွက်ပေး

နိုင်ငံတော်ပြတင်းတစ်ပေါက်စနစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်)

နိုင်ငံတော်ပြတင်းတစ်ပေါက်စနစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး

စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းသည် တိုင်းပြည်၏အားဖြစ်သည်

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်)

စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းသည် တိုင်းပြည်၏အားဖြစ်သည်

တပ်မတော်သားတို့၏ စေတနာ မေတ္တာ အနစ်နာပြည့်ဝမှု

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်)

တပ်မတော်သားတို့၏ စေတနာ မေတ္တာ အနစ်နာပြည့်ဝမှု