အယ်ဒီတာ့အာဘော်

ပညာထူးချွန် လူရည်မွန်တို့ကို ဂုဏ်ပြု

 

ပညာထူးချွန် လူရည်မွန်တို့ကို ဂုဏ်ပြု

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၃ ရက်)

နည်းပညာနှင့် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်

 

နည်းပညာနှင့် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                

 (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၂ ရက်)

အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်မွေးမြူ နိုင်ငံ့ကောင်းကျိုးသယ်ပိုး

အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်မွေးမြူ နိုင်ငံ့ကောင်းကျိုးသယ်ပိုး

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်)

ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူဒါန်း မွန်မြတ်သည့် အလှူအတန်း

 

ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူဒါန်း မွန်မြတ်သည့် အလှူအတန်း

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၈ ရက်)

သာယာဝပြောရေးနှင့် စားရေရိက္ခာဖူလုံရေး

 

သာယာဝပြောရေးနှင့် စားရေရိက္ခာဖူလုံရေး

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                

 (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၇ ရက်)

မျိုးဆက်သစ်တို့ ထမ်းဆောင်ရမည့်တာဝန်

 

မျိုးဆက်သစ်တို့ ထမ်းဆောင်ရမည့်တာဝန်

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                

 (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၆ ရက်)

သုံးဦးသုံးဖလှယ် အကျိုးရှိသည့် အခြေအနေ

 

သုံးဦးသုံးဖလှယ် အကျိုးရှိသည့် အခြေအနေ

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်)