အယ်ဒီတာ့အာဘော်

နိုင်ငံအတွက် စံပြုကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့

နိုင်ငံအတွက် စံပြုကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်)

နိုင်ငံတော်အတွက် ဆေးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့

နိုင်ငံတော်အတွက် ဆေးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်)

ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိရေး၏ ခြေလှမ်းသစ်

ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိရေး၏ ခြေလှမ်းသစ်

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်)

ငြိမ်းချမ်းရေးသည် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတို့၏ အရေး

ငြိမ်းချမ်းရေးသည် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတို့၏ အရေး

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်)

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၃ ရက်)

ပြည်သူ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့

ပြည်သူ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်)

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု