အယ်ဒီတာ့အာဘော်

သာယာဝပြောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည် မြန်မာပြည်

သာယာဝပြောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည် မြန်မာပြည်

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂ဝ၂၁ ခုနှစ်၊  နိုဝင်ဘာ  ၁၇ ရက်)