အယ်ဒီတာ့အာဘော်

ပညာရေးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်စို့

ပညာရေးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်စို့

လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အနာဂတ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသောအရာမှာ ပညာဖြစ်သည်။ ပညာဟုဆိုရာ၌ အတတ်ပညာနှင့် အသိပညာ နှစ်မျိုးစလုံးကိုဆိုလိုသည်။ လူတိုင်းအသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပြုခြင်းဆိုသော အလုပ်အကိုင်ကို လုပ်ဆောင်ကြရသည်။ မည်သည့်လုပ်ငန်းခွင်တွင်မဆို တတ်မြောက်ထားသောပညာရပ်အလိုက် ထိုက်တန်သော အဆင့်ရာထူးကို ပေးအပ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဘဝ၊ကုန်သည်ပွဲစားဘဝ၊ အနုပညာရှင်ဘဝစသည်ဖြင့် မည်သို့ပင်လုပ်ငန်းကွဲပြားပါစေ ပညာတတ်မြောက်ရန်လိုအပ်ချက်မှာအတူတူပင်ဖြစ်သည်။

စိုက်ပျိုးမွေးမြူ လုပ်ငန်းများ တိုးတက်အောင်မြင်ရေး

စိုက်ပျိုးမွေးမြူ လုပ်ငန်းများ တိုးတက်အောင်မြင်ရေး

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂ဝ၂၁ ခုနှစ်၊  နိုဝင်ဘာ  ၆ ရက်)

ဘိလပ်မြေစက်ရုံများစွမ်းအားမြင့်လည်ပတ်ရေး

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  နိုဝင်ဘာ  ၃ ရက်)

ဘိလပ်မြေစက်ရုံများစွမ်းအားမြင့်လည်ပတ်ရေး

ကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း သတင်းကောင်း

ကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း သတင်းကောင်း

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂ဝ၂၁ ခုနှစ်၊  အောက်တိုဘာ  ၃၁  ရက်)