အယ်ဒီတာ့အာဘော်

အဖျက်အားပေး သူခိုးလက်ခံမဖြစ်သင့်

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  အောက်တိုဘာ  ၂၉  ရက်)

မြန်မာစကားများသည် ပရိယာယ်ကြွယ်ဝလှသည်။ ဥပမာပေးပြောဆိုခိုင်းနှိုင်းရာတွင် အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါအလျောက် သင့်လျော်သည်ကို အသုံးပြုကြသည်။ မြန်မာစကားပုံတွင် သမဏေန သမဏောဂေါဏေန ဂေါဏော ဟူ၍ရှိသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ ရဟန်းတော်သည် ရဟန်းတော်အချင်းချင်းသာပေါင်းဖက်မိသည်။ နွားသည်နွားအချင်းချင်းသာ ပေါင်းဖက်မိသည်။ ထို့အတူ ကောင်းသူသည် ကောင်းသူအချင်းချင်း ပေါင်းဖက်သည်။ မကောင်းသူသည်မကောင်းသူအချင်းချင်းသာပေါင်းဖက်သည်။

အယ်ဒီတာ့အာဘော် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  အောက်တိုဘာ  ၂၇  ရက်) တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးကို ချစ်ကြသူများ

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  အောက်တိုဘာ  ၂၇  ရက်)

တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးကို ချစ်ကြသူများ