အယ်ဒီတာ့အာဘော်

အားကစားစိတ်ဓာတ်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရေး

အားကစားစိတ်ဓာတ်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရေး

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်)

စက်သုံးဆီများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိ

စက်သုံးဆီများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိ

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်)

နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဘဏ်အချင်းချင်း အကြား ငွေပေးချေမှုစနစ် အားကောင်းလာစေရေး

နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဘဏ်အချင်းချင်း အကြား ငွေပေးချေမှုစနစ် အားကောင်းလာစေရေး

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်)