အယ်ဒီတာ့အာဘော်

အမြင်လေးမြင်ဖြင့် နိုင်ငံ့ကောင်းကျိုးသယ်ပိုး

 

အမြင်လေးမြင်ဖြင့် နိုင်ငံ့ကောင်းကျိုးသယ်ပိုး

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                

 (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ် ၁ ရက်)

ငွေကြေးလိမ်လည်မှုများ ဝိုင်းဝန်းတိုက်ဖျက်

 

ငွေကြေးလိမ်လည်မှုများ ဝိုင်းဝန်းတိုက်ဖျက်

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်)