အယ်ဒီတာ့အာဘော်

ပြည်ထောင်စုကြီး ထာဝရတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး

 

ပြည်ထောင်စုကြီး ထာဝရတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်              

   (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်)