အယ်ဒီတာ့အာဘော်

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျှော့ချရေးအိုဇုန်းလွှာထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပေး

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျှော့ချရေးအိုဇုန်းလွှာထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပေး

လူငယ်နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရား

လူငယ်နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရား

လူငယ်ဆိုသည်မှာ သင်ယူတတ်မြောက်လွယ်သောအရွယ်ဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းလမ်း ကောင်းကိုပြလျှင် လိုက်ပါလုပ်ဆောင်တတ်သည့်အရွယ်လည်းဖြစ်သည်။ လူငယ်ဘဝတွင်ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်စွာ ကျင့်ကြံနေထိုင်မှသာ လူကြီးဘဝသို့ရောက်သည့်အချိန်တွင် လူရိုသေ၊ရှင်ရိုသေအများက လေးစားမှုရှိပေမည်။ လူကြီးဖြစ်လာပြီးမှ ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းသူကို ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းစေရန် ပြောဆိုဆုံးမလျှင်လည်း အချည်းနှီးသာဖြစ်ပေမည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်ရေးကို လူငယ်ဘဝကပင် သွန်သင်ထိန်းကျောင်းပေးရမည်။